What’s Special

Your syllabus for in Board  in

bar
ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ

16 Videos • 52 Goals • 41 Tests

bar
ಗಣಿತ

20 Videos • 52 Goals • 41 Tests

bar
Environmental Studies

20 Videos • 52 Goals • 41 Tests

bar
Mathematics

23 Videos • 52 Goals • 41 Tests

Mathematics Part1


 1. 5 - ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
 2. ಸಂಕಲನ
 3. ವ್ಯವಕಲನ
 4. ಅಪವರ್ತನಗಳು ಮತ್ತು ಅಪವರ್ತ್ಯಗಳು
 5. ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು
 1. ಕೋನಗಳು
 2. ವೃತ್ತಗಳು
 3. ಉದ್ದ
 4. ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
 5. ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ(ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ )

Mathematics Part2


 1. ಗುಣಾಕಾರ
 2. ಭಾಗಾಕಾರ
 3. ಮಾನಸಿಕ ಗಣಿತ
 4. ದಶಮಾಂಶ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು
 5. ಹಣ
 1. ತೂಕ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ
 2. ಕಾಲ
 3. ಸಮಮಿತಿಯ ಆಕೃತಿಗಳು
 4. ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಆಕೃತಿಗಳು
 5. ವಿನ್ಯಾಸಗಳು

Environmental Studies


 1. ಜೀವ ಪ್ರಪಂಚ
 2. ಕುಟುಂಬ
 3. ಸಮುದಾಯ
 4. ಸಮುದಾಯ - ಕ್ರೀಡೆಗಳು
 5. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 6. ವಾಯು
 7. ನೀರು
 1. ಕೃಷಿ
 2. ಆಹಾರ - ಜೀವದ ಜೀವಾಳ
 3. ಜನವಸತಿಗಳು
 4. ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪ
 5. ಧಾತು, ಸಂಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣಗಳು
 6. ವಿಸ್ಮಯ ಶಕ್ತಿ
 1. ಬಾನಂಗಳ
 2. ನಮ್ಮ ಭಾರತ - ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ
 3. ನಮ್ಮ ಭಾರತ - ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ

Learning Videos

DigiScholars Exploring Video Learning

Changing the basic-education pattern by bringing in the master structure of E-LEARNING Experience. No doubt, Digital Learning has bought a drastic evolution in the Educational-World, while list we enchanté maximum cause of E-learning via different features of EDUCATION including Quiz, Games, E-Magazines, Simulations and more of Interactive Study Patterns, catchy enough to get enrolled, right?


Download Digischolars App Now

bar
bar
bar