What’s Special

Your syllabus for in Board  in

bar
Mathematics

7 Videos • 52 Goals • 41 Tests

bar
Social Science

22 Videos • 52 Goals • 41 Tests

bar
Science

8 Videos • 52 Goals • 41 Tests

bar
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

71 Videos • 52 Goals • 41 Tests

ಕರ್ನಾಟಕ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

Mathematics


 1. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು
 2. ತ್ರಿಭುಜಗಳು
 3. ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು
 4. ವೃತ್ತಗಳು
 5. ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು
 6. ರಚನೆಗಳು
 7. ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ
 8. ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
 1. ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು
 2. ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು
 3. ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
 4. ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಕೆಲವು ಅನ್ವಯಗಳು
 5. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ
 6. ಸಂಭವನೀಯತೆ
 7. ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು
 8. ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ

Science


 1. ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣಗಳು
 2. ಆಮ್ಲಗಳು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು
 3. ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು
 4. ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು
 5. ಧಾತುಗಳ ಆವರ್ತನೀಯ ವರ್ಗೀಕರಣ
 6. ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು
 7. ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ
 8. ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆಸುತ್ತವೆ?
 1. ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಕಾಸ
 2. ಬೆಳಕು - ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನ
 3. ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತು
 4. ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ
 5. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು
 6. ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರಗಳು
 7. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ
 8. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆ

Social Science


History

 1. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ
 2. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ
 3. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು
 4. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು
 5. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು
 1. ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ(1857)
 2. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ
 3. ಗಾಂಧಿಯುಗ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟ
 4. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ
 5. ಇಪ್ಪತನೇ ಶತಮಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮಗಳು

Geography

 1. ಭಾರತ ನಮ್ಮ ದೇಶ
 2. ಭಾರತದ ಮೇಲ್ಮೈಲಕ್ಷಣಗಳು
 3. ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣ
 4. ಭಾರತದ ಮಣ್ಣುಗಳು
 5. ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತು
 6. ಭಾರತದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 1. ಭಾರತದ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 2. ಭಾರತದ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 3. ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ
 4. ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು
 5. ಭಾರತದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು
 6. ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ

Sociology

 1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರವಿನ್ಯಾಸ
 2. ದುಡಿಮೆ
 3. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳು
 4. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

Business Studies

 1. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು
 2. ಉದ್ಯಮಗಾರಿಕೆ
 3. ವ್ಯವಹಾರದ ಜಾಗತೀಕರಣ
 4. ಗ್ರಾಹಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ

Economics

 1. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
 2. ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
 3. ಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಲ
 4. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಯ-ವ್ಯಯ

Political Science

 1. ಭಾರತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು
 2. ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ
 3. ಅನ್ಯರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ
 4. ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ
 5. ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

Learning Videos

DigiScholars Exploring Video Learning

Changing the basic-education pattern by bringing in the master structure of E-LEARNING Experience. No doubt, Digital Learning has bought a drastic evolution in the Educational-World, while list we enchanté maximum cause of E-learning via different features of EDUCATION including Quiz, Games, E-Magazines, Simulations and more of Interactive Study Patterns, catchy enough to get enrolled, right?


Download Digischolars App Now

bar
bar
bar