What’s Special

Your syllabus for in Board  in

bar
ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ

25 Videos • 52 Goals • 41 Tests

bar
ಗಣಿತ

12 Videos • 52 Goals • 41 Tests

bar
Environmental Studies

25 Videos • 52 Goals • 41 Tests

bar
Mathematics

12 Videos • 52 Goals • 41 Tests

Mathematics


 1. ಆಕೃತಿಗಳು
 2. ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
 3. ಸಂಕಲನ
 4. ವ್ಯವಕಲನ
 1. ಗುಣಾಕಾರ
 2. ಭಾಗಾಕಾರ
 3. ಮಾನಸಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
 4. ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
 1. ಹಣ
 2. ದತ್ತಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ
 3. ನಮೂನೆಗಳು
 4. ಅಳತೆಗಳು - ಉದ್ದ , ತೂಕ , ಕಾಲ
 

Environmental Studies


 1. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ
 2. ಹಸಿರು ಸಿರಿ
 3. ಗೂಬಕ್ಕನ ನ್ಯಾಯ
 4. ಹನಿ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ
 5. ನೀರಿನ ಸಂಸಾರ
 6. ಆಹಾರ ವೈವಿಧ್ಯ
 7. ಅಡುಗೆ ಮನೆ
 8. ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಣ
 9. ಚೆಂದದ ಮನೆ
 1. ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು
 2. ಹಲ್ಲಿನ ಮಹಿಮೆ
 3. ಅಪಾಯ - ಅಪಘಾತ
 4. ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಮಗಾಗಿ
 5. ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರ
 6. ಪತ್ರ ಸಂವಾದ
 7. ದೀಪಾಳ ತಲೆಮಾರು
 8. ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ
 9. ಇವರೂ ನಮ್ಮಂತೆ
 1. ಜಾತ್ರೆ ಬಂತು ಜಾತ್ರೆ
 2. ನನ್ನ ಒಂದು ದಿನ
 3. ಕಣ್ಣಾ ಮುಚ್ಚೆ ಕಾಡೆ ಗೂಡೆ
 4. ಮಡಕೆಯ ಕಥೆ
 5. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆ
 6. ನಕ್ಷೆ
 7. ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ - ನಿನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ

Learning Videos

DigiScholars Exploring Video Learning

Changing the basic-education pattern by bringing in the master structure of E-LEARNING Experience. No doubt, Digital Learning has bought a drastic evolution in the Educational-World, while list we enchanté maximum cause of E-learning via different features of EDUCATION including Quiz, Games, E-Magazines, Simulations and more of Interactive Study Patterns, catchy enough to get enrolled, right?


Download Digischolars App Now

bar
bar
bar