What’s Special

Your syllabus for in Board  in

bar
ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ

25 Videos • 52 Goals • 41 Tests

bar
ಗಣಿತ

18 Videos • 52 Goals • 41 Tests

bar
Environmental Studies

25 Videos • 52 Goals • 41 Tests

bar
Mathematics

18 Videos • 52 Goals • 41 Tests

Mathematics


 1. ಸರಳ ರೇಖಾಕೃತಿಗಳ ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
 2. ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
 3. ಸಂಕಲನ
 4. ವ್ಯವಕಲನ
 5. ಗುಣಾಕಾರ
 6. ಭಾಗಾಕಾರ
 1. ವೃತ್ತಗಳು
 2. ಮಾನಸಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
 3. ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
 4. ಹಣದ ಸಂಕಲನ ಹಾಗು ವ್ಯವಕಲನ
 5. ಅಳತೆಗಳು - ಉದ್ದ
 6. ಅಳತೆಗಳು (ತೂಕ)
 1. ಗಾತ್ರದ ಅಳತೆ
 2. ಕಾಲ
 3. ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
 4. ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಮಿತಿ
 5. ಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು
 6. ಘನಾಕೃತಿಗಳು

Environmental Studies


 1. ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚ
 2. ಸವಿಜೇನು
 3. ವನಸಂಚಾರ
 4. ಸಸ್ಯಾಧಾರ ಬೇರು
 5. ಪುಷ್ಪರಾಗ
 6. ಹನಿಗೂಡಿದರೆ ....
 7. ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
 8. ಆಹಾರ - ಆರೋಗ್ಯ
 9. ಆಹಾರ ಅಭ್ಯಾಸ
 1. ವಸತಿ ವೈವಿಧ್ಯ
 2. ಕಸ - ರಸ
 3. ನಕ್ಷೆ ಕಲಿ - ದಾರಿ ತಿಳಿ
 4. ಅದ್ಭುತ ಯಂತ್ರ - ನಮ್ಮ ದೇಹ
 5. ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳು
 6. ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ
 7. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು
 8. ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ
 1. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿಶಿಷ್ಟ
 2. ವೃತ್ತಿ ವಿಶೇಷ
 3. ಹಬ್ಬ-ಹರುಷ
 4. ಖೋ .....
 5. ಸೌಲಭ್ಯಗಳು - ಸುಧಾರಣೆ
 6. ಉಡುಪು - ವಿನ್ಯಾಸ
 7. ಮೋಡಣ್ಣನ ಪಯಣ
 8. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ - ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ

Learning Videos

DigiScholars Exploring Video Learning

Changing the basic-education pattern by bringing in the master structure of E-LEARNING Experience. No doubt, Digital Learning has bought a drastic evolution in the Educational-World, while list we enchanté maximum cause of E-learning via different features of EDUCATION including Quiz, Games, E-Magazines, Simulations and more of Interactive Study Patterns, catchy enough to get enrolled, right?


Download Digischolars App Now

bar
bar
bar