What’s Special

Your syllabus for in Board  in

bar
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

38 Videos • 52 Goals • 41 Tests

bar
ವಿಜ್ಞಾನ

15 Videos • 52 Goals • 41 Tests

bar
ಗಣಿತ

15 Videos • 52 Goals • 41 Tests

bar
Social Science

43 Videos • 52 Goals • 41 Tests

ಕರ್ನಾಟಕ 9 ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

ಗಣಿತ


 1. ಸಂಖ್ಯಾಪದ್ಧತಿ
 2. ಯೂಕ್ಲಿಡ್ ನ ರೇಖಾಗಣಿತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
 3. ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋನಗಳು
 4. ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು
 5. ತ್ರಿಭುಜಗಳು
 1. ರಚನೆಗಳು
 2. ಚತುರ್ಭುಜಗಳು
 3. ಹೆರಾನ್ ನ ಸೂತ್ರ
 4. ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ
 5. ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು
 1. ಸಮಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು
 2. ವೃತ್ತಗಳು
 3. ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು
 4. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ
 5. ಸಂಭವನೀಯತೆ
 

 

 

 


ವಿಜ್ಞಾನ

ವಿಜ್ಞಾನ


 1. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದ್ರವ್ಯಗಳು
 2. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ದ್ರವ್ಯವು ಶುದ್ಧವೇ
 3. ಪರಮಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಅಣುಗಳು
 4. ಪರಮಾಣುವಿನ ರಚನೆ
 5. ಜೀವದ ಮೂಲ ಘಟಕ
 1. ಅಂಗಾಂಶಗಳು
 2. ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ
 3. ಚಲನೆ
 4. ಬಲ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು
 5. ಗುರುತ್ವ
 6. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ
 1. ಶಬ್ದ
 2. ನಾವು ಏಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬೀಳುತ್ತೇವೆ?
 3. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 4. ಆಹಾರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ


 1. ್ರೈಸ್ತಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಗಳು
 2. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಕ್ರಮಣ
 3. ಮತ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು
 4. ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಬಹಮನಿ ರಾಜ್ಯ
 5. ಮೊಘಲರು ಮತ್ತು ಮರಾಠರು
 1. ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ
 2. ಮಧ್ಯಯುಗದ ಯೂರೋಪ್
 3. ಆಧುನಿಕ ಯೂರೋಪ್
 4. ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಏಕೀಕರಣ
 
 1. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ -ಕರ್ನಾಟಕ
 2. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು
 3. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಯುಗುಣ,ಮಣ್ಣು,ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯವರ್ಗ,ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪತ್ತು
 4. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 1. ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂ ಸಂಪತ್ತು
 2. ಕರ್ನಾಟಕದ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 3. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾರಿಗೆ
 4. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು
 5. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು
 6. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ

 

 
 1. ಕುಟುಂಬ
 2. ಸಾಮಾಜೀಕರಣ
 3. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ
 4. ಸಮುದಾಯ

Business Studies

 
 1. ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ
 2. ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ
 3. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರಹ

Economics

 
 1. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 2. ಭಾರತದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 3. ಬಡತನ ಮತ್ತು ಹಸಿವು
 4. ಶ್ರಮ ಹಾಗು ಉದ್ಯೋಗ

Political Science

 
 1. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ
 2. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
 3. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ
 4. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
 1. ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
 2. ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ
 3. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ

Learning Videos

DigiScholars Exploring Video Learning

Changing the basic-education pattern by bringing in the master structure of E-LEARNING Experience. No doubt, Digital Learning has bought a drastic evolution in the Educational-World, while list we enchanté maximum cause of E-learning via different features of EDUCATION including Quiz, Games, E-Magazines, Simulations and more of Interactive Study Patterns, catchy enough to get enrolled, right?


Download Digischolars App Now

bar
bar
bar